Om Oss

Styrelsen 2018

Ordförande: Kalle Carlsson
Kassör: Helen Ericsson
Sekreterare: Gunilla Blücker Träningsansvarig
Ledamot: Lise-Lotte ”Lotta” Johansson Vice Ordförande
Ledamot: Evelina Kjellberg
Ledamot: Tobias Gabrielsson
Ledamot: Anki Carlsson

Styrelsen kan nås via: kinnaropers@hotmail.com

 

Valberedningen 2018
– Caroline Jonsson Sammankallande
– Ida Woxlin Andersson

Kontakta oss:
Kontakta Kalle Carlsson via telefon: 0705-74 04 70 eller vid mailkontakt så hänvisar vi till vår mailadress kinnaropers@hotmail.com

Kontakta oss om du är intresserad av roping!
Vi anordnar bla. Uppvisningar, träningar, clinics mm.

 

Hemsidan:
Uppdateringar, tankar, information mm. som hör hemma på hemsidan skickas till Evelina Kjellberg: webmaster@kinnaropers.se